Belægning

Vores mandskab udfører alt fra små specialopgaver til mellemstore opgaver på belægning fra terrasser, indkørsler, trapper, støttemure og lignende, til nybygning og eksisterende huse.
Vi arbejder med alle former for stentyper og belægningsmønstre, såsom lige linjer, halv forbandt og sildeben. Vi leverer altid kvalitetsarbejde til yderst konkurrencedygtige priser.

Vi udfører alle former for støttemure, trapper og ramper.

Støttemure og trapper

For haveejere med en have i ét eller flere plan kan det være en løsning med en støttemur for optimal udnyttelse af flere arealer. Vi har altid fokus på underlag, bagfyld og opbygning af muren, da denne skal kunne holde på de mange tons jordtryk, som kommer bag muren. Dette er meget vigtigt for murens levetid.

At opbygge støttemure og trapper er et præcisionsarbejde, der kræver kendskab til opbygning af bundforhold og kendskab til det materiale, man ønsker at bygge med. Ved opbygning af støttemure er det vigtigt, at man får opbygget den helt rigtige bund under muren, så den ikke giver efter for frosten, når vinteren sætter ind. Yderligere er det vigtigt, at muren opbygges med hældning skråt ind imod jorden, som den skal holde på.

Støttemure udføres I mange forskellige typer betonstøtteblok, brosten og kampsten.

Vi opbygger udendørs trapper til fx terrassedøren, hoveddøren eller i haven ved niveauspring. Trapperne udføres fx i trappeelementer eller kantsten af beton eller granit i mange forskellige dimensioner.  Af stentyper, der er egnet til formålet, kan nævnes brosten og chaussesten.

Kontakt Borke’s Entreprenør ApS allerede i dag på +45 20 12 13 72

Klassisk halvforbandt

Her anbefales at lægge på tværs i forhold til køreretning i indkørsel mv.

Sildeben

Et flot forbandt mønster, hvor stenene flettes og giver en god låsevirkning i indkørslen.

Halvforbandt med 14x14 cm

Et elegant mønster til gangstier, terrasser og mindre arealer. 

Indkørsel lagt i halvforbandt

For at bryde det store areal er der her lagt bort i koksgrå for at markere indgangsparti

Fliser lagt i halvforbandt

Ved belægning med hældning mod huset er det optimalt med et dræn, hvor vandet kan sive ned

Terrasse lagt i halvforbandt med bort

En bort i koksgrå laver en flot afslutning og markering omkring terrasser, stier og indkørsler

Terrasse lagt i halvforbandt

Det er flot med en afslutningskant op mod græsplænen

Teglstensbelægning i sildeben

Mønster i forbindelse med sildebensbelægning er en flot og brydende markering, som kan lægges i midten af arealet

Mønster belægning

Fliser med mønster bryder den ensartede teglsten

Græsarmering

Græsarmering er en optimal belægning til en stejl indkørsel, da den vil fremstå lysegrøn og samtidig er stabil

Fliser i 30x60 i koksgrå

En moderne flise, som kan bruges både til større og mindre flader

Indgangsparti 30x60 i koksgrå

Koksgrå fliser matcher godt med den sorte farve på vinduer og døre. For at bryde den store flade er der her lagt granitskærver mellem indkørsel og gangsti med mulighed for lav bevoksning i granitskærverne

Indkørsel med 30x60 i koksgrå

I en indkørsel er det optimalt, at fliserne ligger modsat køreretningen, da der er større flader at hvile på. På den måde mindskes risikoen for grimme kørespor

Terrasse med 30x60 koksgrå

30×60 koksgrå fliser med fugesand, som mindsker mængden af ukrudt

Indgangsparti med 30x60 koksgrå

Gangstien er her 150 cm bred med niveaufri adgang til hoveddør

Gangsti ved huset 30x60 koksgrå

Gangsti er her 120 cm bred, så det er muligt at køre med trillebør/barnevogn

P-plads foran hus 40x60 grå

40×60 fliser giver en flot flade med få fuger

Indkørsel 40x60 grå

Større belægningssten skaber ro på store flader

Indgangsparti med herregårdssten i gylden farve

Herregårdssten er gode til mindre flader. De giver en pænere form ved mindre buer

Terrasser med herregårdssten i gylden farve

Her en lille forhøjning for at markere terrassen

Indkørsel i gylden herregårdssten

Indkørsel med dræn

Optagning af gammel belægning

Her klargøres med stabilgrus til ny belægning

Opsætning af støttemur i RC havesten i grå

Blokke med 2 valgmuligheder: en ru eller glat flade

Opsætning af støttemur

Her ses opstart på støttemur

Støttemur med aftrapning

Aftrapning i forhold til jord ved niveaufald

Aflæsning af sten til belægning

Her aflæsses sten til belægning

Belægningssten i 10x20 i grå

Påbegyndt belægning i indkørsel

Indkørsel, gangsti og terrasse i 30x30 koksgrå

30×30 fliser er meget populære. De giver et roligt blik, og på grund af størrelsen passer de godt til både store som små arealer

Gangsti og terrasse i 30x30 koksgrå

30×30 flise er en meget populær og flot flise

Indgangsparti 30x30 koksgrå

Indgangsparti med 30×30 fliser og granitskærver