Jordarbejde

Vi udfører jordarbejde hver dag – og har gjort det i mange år

Vi udfører alt inden for jordarbejde fra små til mellemstore opgaver. Vi har i mange år arbejdet med jordopgaver for både offentlige og private bygherrer. Det har givet os stor ekspertise i at udføre:

  • Jordflytning
  • Byggemodning
  • Deponeringsopgaver
  • Byggegruber
  • Understøbning af sokkel

Vi udfører jordflytning og etablering af sandpuder ved til- og nybygning samt alt tilhørende anlægsarbejde.

Vi fjerner almindelig bevoksning , opgraver rødder, træer og hække.

Kontakt Borke’s Entreprenør ApS allerede i dag på +45 20 12 13 72

Nedsætning af sandfangsbrønd

Sandfangsbrønd laves til opsamling af regnvand

Nedgravning af trampolin

Her bruges minigraver til udgravning

Aftipning af jord med egen lastbil

Stabilgrus til indkørsel leveres med egen bil

Udgravning til støttemur og gangsti

Dette gøres med minigraver

Reparation af kloak

Vi klarer udgravning og reparation til kloak

Aflæsning af stabilgrus

Stabilgrus tip til forarbejdning af bund til belægning

Reparation af kloak

Udskiftning af rør fra beton til PVC

Fjernelse af jord

Udgravning og bortkørsel af overskudsjord

Udgravning til støttemur og belægning

Forarbejde til udgravning af støttemur, så der er plads til bagstøbning af støttemur

Fjernelse af jord med minigraver

Klargøring til belægning

Udgravning til støttemur og gangsti

Udgravning af jord til fastbund til belægning

Udgravning til gangsti

Udgravning omkring hjørne med minigraver

Udgravning til gangsti og støttemur

Her ses, hvor lige man kan grave med en minigraver

Forarbejde til belægning

Opbygning af bund med stabilgrus og sand. Klar til aftrækning

Klargøring af bund til belægning

Udlægning af stabilgrus til belægning