Kloakarbejde og regnvandsløsninger

Autoriseret kloakmester
Uanset type af kloakarbejde er Borke’s Entreprenør ApS kvalificeret. Alt fra rensning af afløb, reparation af kloakrør og meget andet. Vi tilbyder blandt andet:

Kloakering af nye grunde: Skal du have bygget nyt hus, er det meget vigtigt med kloakering af grunden for at sikre vandmiljøet.

Reparation af kloak: Kloakken bliver udsat for stort pres hver dag – og ekstra stort pres på regnvejrsdage – så det er en selvfølge, at den bliver slidt med tiden. Det kan føre til revner eller brud på kloakledningerne.

Anlæg af omfangsdræn og faskiner: Omfangsdræn kan ligge langs husets fundament og ydermur og lede overskydende vand væk. Hvis du kan se og mærke, at fundament og sokkel suger fugt til sig på grund af for meget vand op ad huset, kan det være en god idé med et omfangsdræn. Faskiner fungerer som et midlertidigt depot for vandet fra taget på en bygning. Fra faskinen synker regnvandet ned i undergrunden uden om afløb og kloaksystemet, og da vandet bidrager til grundvandet, er det en win-win situation.

Kloakseparering: Fælleskloak belaster miljøet, da overfladevand og vand fra køkken, bad og toilet løber ud i samme ledning. Det betyder, at der sendes store mængder overfladevand til rensning på renseanlæg. Ved kraftigt regnskyl løber regn- og spildevand til kældre, søer, vandløb og havet. Ved at adskille regn- og spildevand, så det løber i hver sin ledning, forbedres miljøet i vandløb, søer og havet.

Rensning af afløb i køkken, bad og bryggers: Ved tilstopning af afløb i køkken, bad eller bryggers renser vi afløbet frit for skidt.

Udskiftning og reparation af tærede og udslidte faldstammer: En utæt faldstamme kan give fugt i vægge og frostsprængninger i facader. Faldstammer i ældre huse kan være tærede og lække vand i årevis, uden at det bliver opdaget. Det kan resultere i svamp i de bærende trækonstruktioner.

Afvanding fra carporte og udestuer: Har man en sidehældet carport, kan man lede vandet fra tagrende og videre til en faskine for at undgå fugtgener og skader.
For at skåne miljøet anvender vi altid kun miljøgodkendte materialer.

Kontakt Borke’s Entreprenør ApS allerede i dag på +45 20 12 13 72

Her nedsættes sandfangsbrønd

Til opsamling af regnvand

Påbegynd af kloakarbejde

Klargøring til reparation af kloak

Udgravning til kloakrør

Reparation af kloakrør

Reparation af kloakrør

Nye rør erstatter gamle

Sammenkobling af kloakrør

Udskiftning af gamle rør

Afslutning af kloakarbejde

Arbejde fuldført med nye kloakrør

Udskiftning af kloakrør

Udskiftning af rør fra beton til PVC

Sandfangsbrønd

Sandfangsbrønd Ø315